Obecní knihovna Bystřička, Bystřička 82  

Aktuálně

Přeji všem dobrý a pohodový rok 2019.


Úterý a to 11.12 .
je připraveno pro děti a mládež kvízové odpoledne. Sejdeme se po vyučování od 13 hodin v knihovně. Program zpestříme promítáním  filmů.

Akci
zopakujeme v pátek 14.12. pro ty, kteří v úterý nemohou, aby měli všichni zájemci příležitost prověřit si své znalosti o knihách a samozřejmě bude i film!

Počet kvízů je volitelný z připravených devíti .
Pro nejlepší jsou připraveny ceny: 1.místo : poukázka na nákup knih v hodnotě 200,-Kč
                                                       2.místo : pokázka v hodnotě 150,-Kč
                                                       3.místo : indiánský stan

Drobné dárky obdrží všichni účastníci .

V úterý 4 .12.

Další tvořivé odpoledne s výrobou ozdob a drobných dárečků. Všichni jsou zváni. Materiál na výrobu  je připraven.

Od 3.12.2018
Bude v knihovně vyměněn modrý cirkulační soubor.
Na seznam knih se můžete podívat v záložce Cirkulační soubory


Říjen, listopad.

Co se událo v posledních týdnech.

V měsíci září se uskutečnil zájezd na besedu se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, autorkou Slepé mapy, Hotýlku a Hany. Všemi účastnicemi byla akce hodnocena  mimořádně pozitivně. Předběžně bylo s paní Mornštajnovou dohodnuto, že podobnou besedu uskuteční v naší knihovně v měsíci Klednu. Termín včas oznámím.

V listopadu bude provedena výměna modrého cirkulačního souboru. Od 26.listopadu bude možno zapůjčovat z těchto dalších asi 130 knih.

Od počátku roku byl knihovní fond, zatím, rozšířen o téměř 500 nových titulů. V současné době můžete vybírat z 6 319 svazků všech žánrů. Knihovní fond se daří rozšiřovat velmi úspěšně.

Připravujeme.

Počátkem prosince další tvořivé odpoledne - téma Vánoce.
Snad uskutečníme, po vyřešení problémů s termíny, kvízový den a den s filmem. U všech akcí včas oznámím datum konání.


Červen, červenec.

Co se v naší knihovně událo v posledních týdnech?
Cirkulační soubor , tentokráte žlutý je od 10.června připraven k zapůjčování. Obsahuje 133 titulů pro všechn kategorie čtenářů,je zajímavý.

V červenci je knihovna otevřena každou středu, dopoledne i odpoledne, ale pozor, změna v měsíci srpnu. 1.8.2018 a 8.8.2018  bude knihovna uzavřena!  Přijďte si udělat zásobu knih 25.7.2018 . Moc se na Vás všechny těším.

V posledním měsíci byl náš knihovní fond obohacen o nové knihy od soukromé dárkyně, moc jí děkuji.
Od počátku roku bylo nakoupeno a jinak získáno téměř 200 nových titulů.

A ještě chci poděkovat všem, kteří si kupují, za symbolické ceny, vyřazené knihy, nabízené v obou našich prodejnách.
Stejně tak děkuji personálu těchto prodejen za vstřícnost a pochopení.


Duben,květen 2018

Několik informací o posledních událostech v knihovně.
Nejdříve poděkování pani Ivetě Baslové za přípravu dalšího tvořivého odpoledne, které se setkalo s ještě větším zájmem než minule.Výrobky dětí i dospělých byly velmi pěkné.Jistě budeme opět opakovat. Přikládám několik fotografií.

                   

                   

                   

                 

                 

Podívejte se taky na fotky z návštěvy dětí v knihovně. Jsem ráda, že tyto návštěvy se stávají pravidlem a, doufám, jsou přínosem pro nás všechny, ale hlavně naše malé čtenáře.

                       

                     

                     

Připravujeme: odpoledne s filmem. Filmy jsou již připraveny,termín akce bude včas oznámen na vývěskách v obci a hlavně ve školách.
7.června bude do knihovny dodán nový žlutý cirkulační soubor,
který jistě přispěje k obohacení našeho knihovního fondu.
Od počátku roku bylo již zakoupeno nebo jinak získáno více než 200 nových knih. Přijďte se podívat, jistě si z bohaté nabídky vyberete.


Březen 2018

Druhé tvořivé odpoledne je připraveno.

Uskuteční se 15.března, to je ve čtvrtek od 14 hodin v naší knihovně.Tentokrát na téma Velikonoce, jaro.
Paní Iveta Baslová opět připravila velmi pěkné návrhy na výrobu ozdob, dárečků, přání.
Těšíme se na všechny, dospělé a děti.

Nejen nově nakoupenými knihami, ale i touto akcí pozdravíme březen - měsíc knihy.

Leden, únor 2018

Několik nových informací z naší knihovny.

Nejdříve mně ale dovolte, vím, že opožděně, ale přesto,
popřát všem krásný a podle vašich představ prožitý rok 2018.

Několika fotkami se vracím k prosincovému tvoření. Myslím, že se akce vydařila a budeme ji na jaře a v dalším průběhu roku 2018 opakovat. Paní Baslová Iveta připravila návrhy a vzorky dárečků a ozdob. Taky pomohla
zúčastněným při jejich realizaci. Patří jí velké poděkování!Vydařilo se "kvízování". I tuto akci v průběhu roku jistě zopakujeme, připravím nové testy a kvízy. Ty původní si mohou všichni, kteří mají chuť,zájem a odvahu v knihovně vyžádat a vyzkoušet si své znalosti.
Všichni zúčastnění obdrželi malé dárečky a nejlepší pokázky na nákup knih. Nejvíce se dařilo 11letému Martinovi Podešvovi a Anetce Kotrlové

Od 31.ledna máme v knihovně nový cirkulační soubor, tentokrát fialý/admin/img/484/file/CI_2018/ Doplnil soubor žlutý ,modrý a červený, který již zůstane v naší knihovně, nebude dále cirkulovat a stane se součástí našeho knihovního fondu.
Ten, v současné době,obsahuje 5 600 svazků /+330 cirkulačních/, k vypůjčení je v knihovně téměř 6 000 knih. V roce 2017 se podařilo zakoupit, či jinak získat téměř 350 nových knih.
Doufám, že nabídka knih bude, opět, průběžně a úspěšně obohacována o nově vycházející tituly. Rozšířena bude nabídka časopisů, ty si můžete půjčit nebo v knihovně přečíst.

Došlo i k navýšení počtu registrovaných čtenářů, stejně jako návštěvníků knihovny a počtu vypůjčených knih.

Doufám, že i rok 2018 bude dobrý a všichni čtenáři a návštěvníci naší knihovny budou spokojeni. Těším se na vás.

Prosinec 2017

Tvořivé odpoledne
je připraveno na 5.prosince - úterý od 14 hodin, všechny srdečně zvu.
Kvízové odpoledne, lépe řečeno kvízové dny budou 13. a 20.prosince. Pro všechny zájemce jsou připraveny jednoduché kvizy a  taky drobné dárečky.

Těším se na vás všechny.

Informujeme: listopad

Po delší době se ozývám s některými novinkami. Byl odeslán loňský modrý cirkulační soubor , byl nahrazen novým modrým souborem 2017. Ten obsahuje 132 nových knih.
Těchto 132 knih přibylo k nově zakupovaným knížkám v průběhu roku 2017. Vězte, že od počátku roku bylo do knihovny získáno téměř 300 nových knih, převážně nově vycházejích. Jistě číslo vysoké, které stojí  za prohlédnutí a přečtení. V současné době je v knihovně k zapůjčení 5 865 titulů všech žánrů a pro všechny věkové skupiny

V knihovně je  registrováno 179 čtenářů,z toho polovina dětí a mládeže. Pravidelně knihovnu navštěvuje asi 130 z nich. Prosím, aby registrovaní, kteří knihovnu nenavštěvují zvážili ,zda  chtějí být nadále v registraci nebo ne. Jen připomínám, že půjčování je bezplatné a knihovna je otevřena každou středu, dopoledne i odpoledne.

Od počátku roku knihovnu navštívilo 1120 návštěvníků, kteří si vypůjčili 4059 titulů. Uvidíme, jaké číslo to bude na konci roku. 
Ráda konstatuji, že došlo k podstatnému navýšení návštěvníků i vypůjčených knih.

Připravujeme:
Tvořivé odpoledne s výrobou dárků, případně ozdob  a Kvízové odpoledne , kdy si budou moci děti i dospělí prověřit své znalosti o knihách  Přesné termíny těchto akcí budou všem zájemcům včas oznámeny na těchto stránkách a na vývěskách v obci. Předpokládám, že se uskuteční v závěru listopadu, případně počátkem prosince.

Přijďte si prohlédnou naši knihovnu a dokončenou čítárnu.

Důležité, provoz knihovny v srpnu.

Slíbila jsem, že v případě změny provozu knihovny přes prázdniny, podám včas informaci Jelikož k ní dochází,slíbené plním.O změně budete rovněž informováni na stránkách naší obce i místním rozhlasem.
2.8. byla knihovna otevřena podle plánu a stejně tak tomu bude i 9. srpna - ve středu bude provoz nezměněný - to znamená od 8,30 do 11,30 hodi a odpoledne od 14,00 do 17,30 hodin.
Změna se týká středy 16.8. a středy 23.8 2017, tyto dva týdny bude knihovna uzavřena.
Ve středu 30.8.2017 bude opět otevřeno jako vždy, to znamená 8,30-11,30 a 14,00 až 17,30 hodin.
Informuji, předpokládám včas, tak, abyste měli možnost 9.srpna knihovnu navštívit, vrátili zapůjčené tituly  a "zásobili" se , třeba některou z nových knih,na další období prázdnin.

Těším se na vás všechny.

Červenec 2017

Provoz knihovny o prázdninách.

Chci všechny čtenáře a další návštěvníky knihovny informovat,že otevírací doba není změněna, to znamená, že i přes prázdninové měsíce bude knihovna otevřena každou středu o 8,30 do11,30 hodin a odpoledne od 14,00 do 17,30 hodin.
Pokud by došlo ke změně, budete všichni včas,prostřednictvím stránek a místního rozhlasu,informováni.

V posledních dnech se knižní fond knihovny rozrostl o dalších 70-80 nových knih, mezi nimi nově vydávané tituly pro všechny skupiny čtenářů.
Podařilo se rozšířit nabídku periodik / nově k zapůjčení DTest a další/.
A taky došlo k výraznému  vylepšení interiéru naší čítárny!!!

Přijďte se podívat, těším se na všechny.

Červen 2017

V uplynulých dnech jsem měla problémy se stránkami knihovny, technika taky není neomylná. Takže o posledních novinkách v naší knihovně nyní. Slíbila jsem informaci o rozšíření nabídky knihovny o časopisy. Takže nyní jsou Vám čtenářům k dispozici pro děti Mateřídouška a Tom a Jerry, pro dospělé čtenáře Receptář,Květy, Rozmarýna, 100+1 zahraničních zajímavostí, Puls a Dům a byt. Tyto časopisy jsou předplacené na celý rok a podle zájmu jejich odebírání prodloužíme nebo rozšíříme či změníme. V každé zásilce jsou do knihovny zaslány zdarma další časopisy o zbraních koních,výživě atd.. Zapůjčit je možní taky Chvilka pro tebe, Koktejl,Pevnost,Žena a život , časopisy o autech, přírodě a další.

V průběhu tohoto čtvrtletí se daří návštěvy dětí v knihovně. Opět jsme se setkali s dětmi ze školky a s dětmi ze školy. Především děti druhé třídy pod třídnictvím paní učitelky Rozmošové Jany navštěvují knihovnu pravidelně, knihy si půjčují a hlavně čtou. Několik z nich se již stalo našimi novými čtenáři a pravidelně sami nebo s rodiči do knihovny chodí. A to je ta největší radost.

Fond knihovny se kromě cirkulačních souborů podařilo rozšířit nákupem a dary o další stovku nových knih. A právě teď je na cestě další zásilka. Mou snahou je knihovnu pravidelně obohacovat novými, vycházejícími tituly pro všechny skupiny čtenářů.
Těším se na setkání s Vámi všemi stávajícími i novými čtenáři. A těším se na všechny podněty ke zlepšení nabídky knihovny.


Květen 2017

Jarní výměnný soubor dorazil do knihovny.
Milí čtenáři, v knihovně máte připraveno 130 nových titulů knih z červeného výměnného souboru, který dorazil k nám do knihovny 31.5.2017.
Na seznam knih se můžete podívat v záložce Cirkulační soubory

Leden,únor 2017
Leden a únor proběhl v naší knihovně bez podstatných změn. Snad jen to, že knihovnu navštěvuje více čtenářů a taky počet vypůjčených knih se podstatně zvýšil, což mně přináší velkou radost a doufám, že taky spokojenost čtenářů je vysoká.
Ale nyní novinky: od 23.února máme k dispozici nový žlutý cirkulační soubor. Obsahuje 135 titulů a jsem ráda, že vám můžu napsat, hodně zajímavých, stojí za to vidět je.
Od počátku roku se podařilo nakoupit do fondu knihovny 50 nových knih, pro všechny kategorie čtenářů. Takže nabídka se od počátku roku značně rozšířila, přijďte se podívat.
V nejbližších dnech je třeba dořešit dva úkoly - dokončit čítárnu,která je v provozu, zbývají jen maličkosti, pro zvýšení pohodlí návštěvníků.
Druhý úkol - rozhodnout, které časopisy by bylo dobré do knihovny objednat a rozšířit tak služby knihovny. Moc ráda bych znala váš názor.

Prosinec 2016

Návštěva dětí v knihovně.
16.listopadu a 13.prosince se do naší knihovny přišly podívat děti 1.a 2.třídy základní školy a mateřské školky. Seznámení dětí s knihovnou a mé s nimi bylo velmi příjemné. Dětem se v knihovně líbilo a mně se líbily děti. Byly moc šikovné a zvídavé. Překvapilo mě o co všechno měly zájem. Téměř všechny, které zatím v knihovně nebyly, projevily zájem vrátit se.Tady je jeden malý problém. Děti mladší šesti let mohou půjčovat jen v doprovodu rodičů, případně prarodičů nebo starších sourozenců.
Udělejte si trochu času a přijďte s nimi.
Doufám, ľe čas, který strávíte v knihovně a u knih, nebude ztracený, naopak, vyplatí se. Budu se na Vás těšit.

Podívejte se na některé z fotek z návštěvy dětí v knihovně.                                                                                                                         


                                              


                                                             


Přeji všem krásné Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu v roce 2017


listopad 2016

Dvě aktuální zprávy.

Modrý je tady! Myslím tím modrý cirkulační soubor. Připomínám, ľže soubory knih jsou tři, ľžlutý - máme od února, červený, ten je v knihovně od června a modrý jsme dostali v těchto dnech. Každý soubor obsahuje 120-140 titulů nejrůznějších žľánrů a soubory doplňují náš vlastní knižhovní fond. Jsem ráda, žľe můžľu informovat všechny čtenáře, ľže mezi 122 knihami jsou velmi zajímavé tituly!

Dále se podařil nákup dalších 40 knih, které jsou taky připraveny k půjčování.

Druhá aktuální zpráva se týká čítárny. Je provozu! Schází jen malá vylepšení a k těm by bylo potřeba znát i vaše názory. Přijďte se podívat a případně poradit.

 

 

 

Webové stránky obsahují nově FOTOGALERII, kde se můžete podívat jak se knihovna v posledních měsících změnila a naleznete tu i první fotografie nové čítárny.

 

říjen 2016

Rozšíření doby pro vypůjčování.

Od středy 12.října 2016 bude bude knihovna otevřena pro všechny i dopoledne. Nová doba pro vypůjčování bude každou středu  od 8,30 do 11,30 hodin a odpoledne od 14,00 do 17,30 hodin.

září 2016

Aktuálně:

Mimořádné otevření knihovny

Ve středu 28.9. slavíme státní svátek, proto bude knihovna otevřena ve čtvrtek od 14 do 17 hodin.

Informace o současném dění a připravovaných změnách

Pokračuje prodej vyřazených knih. Jsou nabízeny v obou našich samoobsluhách a také v knihovně, kde je nabídka největší. Děkuji všem, kteří zakoupením knih přispěli k nákupu knih nových.

Od 12.října bude rozšířena doba pro vypůjčování i na dopoledne. To znamená, že každou středu bude knihovna pro veřejnost otevřena od 8,30 do 11,30 hodin a odpoledne od 14 do 17,30 hodin. Doufám, že se rozšíření osvědčí a využijete možnost návštěvy knihovny i dopoledne. Půjčování je bezplatné.

V měsíci říjnu očekáváme dodání nového cirkulačního souboru, o dodání budu informovat.

V posledních měsících se podařilo získat přibližně 200 nových knih. V současnosti je možnost výběru z asi 5500 titulů všech žánrů a pro všechny věkové kategorie, přijďte se podívat!

Připomínám funkční PC s internetovým připojením pro návštěvníky knihovny.

Připravuje se otevření čítárny, jakmile bude zprovozněna, budu včas informovat. 

 

květen 2016:

Honem všichni do knihovny, byl vyměněn jarní cirkulační soubor - tak neváhejte a přijďte si vybrat z nové nabídky knih :-)

Seznam naleznete v záložce Cirkulační soubory - a v knihovně mají knihy červený pásek na hřbetě knihy


 

Hlasujte, která kniha vydaná v roce 2015 se vám líbila nejvíc. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti.

Hlasujte do 31. března 2016

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

Magnesia Litera

500 vylosovaných čtenářů získá poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas v hodnotě 200 Kč.


únor 2016:

Všechny zveme do knihovny, byl vyměněn zimní cirkulační soubor se žlutým označením.

Seznam dodaných nových titulů najdete v záložce Cirkulační soubory.

Tak neváhejte, je opravdu z čeho vybírat :-)


červen 2015 :

Chcete se zasmát, pobavit se s přáteli, vyzkoušet si svoje vědomosti či nevědomosti ? 

Tak právě pro vás jsme připravili půjčování deskových stolních her.

V záložce Stolní hry - se dozvíte, jaké hry si můžete zahrát.